Vi hjelper deg til (dobbel) tilfredstillelse

Velkommen til DobbelK

Vi hjelper deg til (dobbel) tilfredshet

Våre tjenester

Bedriftsrådgivning

.

DobbelK AS driver utstrakt rådgivning ovenfor våre kunder. På en del grunnleggende områder er det viktig å ikke trå feil. Enda viktigere er det å handle i tråd med konklusjonene.

Husk at det ikke er tilstrekkelig å både kunne og ville noe for å gjennomføre det. Det bør også være tilrådelig å gjøre det. Bør du gjøre det? Det er bare i det område disse begrepene overlapper hverandre som representerer mulighetsområdet ditt.

Kandidatutvelgelse

.

Å rekruttere rett person til nøkkelposisjoner er avgjørende for bedrifters suksess. Konsekvensene av en feilrekruttering kan få tilsvarende avgjørende betydning. Vår erfaring, kvalitetssikrede metodikk, nettverk og forpliktelsen vi føler overfor kundene våre, gjør DobbelK til en verdifull samarbeidspartner for bedrifter på jakt etter rett person til et oppdrag eller en stilling.